मा. कृष्ण कुमार श्रेष्ठ
मन्त्री
श्री एकनारायण अर्याल
सचिव
श्री डण्डुराज घिमिरे
सहसचिव / राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क

स्थानीय तहको विवरण हेर्नका लागी नक्शामा Click गर्नुहोस

--

--

सूचीकृत बेरोजगार

--

पुरुष

--

महिला

--

अन्य

न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य (जना)

--

कुल रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति

--

कुल रोजगारी उपलब्ध गराइएको व्यक्ति

--

कूल रोजगारीका दिनहरु

--

कुल आयोजनाहरु

रु १०,३४,००,००,०००

कुल विनियोजित बजेट(नेपाल सरकारबाट)

रु --

संचालित आयोजनाको कुल बजेट(स्थानीय साझेदारी समेत)

रु --

कुल खर्च

--

सक्रिय स्थानीय तह

--

आयोजना संचालन गर्ने संख्या

Loading...

चालु आर्थिक बर्षको हाल सम्मको विवरण

प्रदेश स्थानीय तहको संख्या आयोजना प्रविस्ट गरेका स्थानीय तहको संख्या आयोजना संख्या रोजगारीमा खटिएको व्यक्तिको सङ्ख्या जम्मा रोजगारी दिन प्रदान गरिएको औसत दिन

कुल आयोजना संख्या

Loading...

आयोजनाको बजेट र खर्च विवरण

Loading...